Over mij

Het streven naar een veilige omgeving om te werken, studeren, sporten en je vrije tijd door te brengen, daar is het me allemaal om te doen. Op papier geregeld, maar in de praktijk helaas toch niet altijd het geval. Deze onveiligheid herstellen, dat is mijn streven. Is dat niet mogelijk, dan maak ik me sterk voor een aanpak via de officiële weg; het indienen van een klacht of het doen van aangifte.
Ik probeer altijd het probleem achter de klacht te ontdekken. Dat lijkt een open deur, toch blijkt er regelmatig iets anders achter een klacht te schuilen dan hetgeen in eerste instantie wordt benoemd. Herformuleren tot de kern van de zaak vergroot de kans dat je tot een oplossing kunt komen.

Ongewenste omgangsvormen en integriteit hebben al mijn interesse zo lang als ik mij kan herinneren.
Hoe komt het dat iemand met macht zichzelf rechten toekent, iets wat iemand die lager op de sociale ladder staat niet ongestraft voor elkaar krijgt?
Waarom doen slimme mensen soms hele domme dingen?
Grote conflicten kennen vaak een kleine aanleiding, waarom lukt het niet om dit klein te houden?
Dit soort vragen hielden me al op jonge leeftijd bezig en dat is nog steeds het geval.

Toch koos ik voor een heel andere studie, namelijk documentaire informatie. Literatuuronderzoek vind ik erg leuk, maar het blijft secundaire informatie. Ik maakte daarom al snel een switch naar de wereld van sociale verzekeringen, waar ik jaren lang als leidinggevende en juridisch medewerker heb gewerkt. Hier kwam ik voor het eerst in aanraking met de juridische gevolgen van ongewenste omgangsvormen. Na een overstap naar het P&O werk kwam daar de beleidsmatige kant bij; eerst bij een tweetal gemeentes, daarna binnen het onderwijs. In het speciaal onderwijs in Amsterdam was ik, naast mijn werk als P&O adviseur, ook coördinator van de interne vertrouwenspersonen. In deze periode heb ik heel veel aan bij- en nascholing gedaan. Op het gebied van vertrouwenswerk, integriteit, eergerelateerd geweld en mensenhandel. Daarnaast heb ik de universitaire modules Culturele Psychologie en Sociale Psychologie gevolgd.

In 2011 besloot ik om mijn eigen bedrijf te starten, volledig gericht op advies, beleid, begeleiding en training bij ongewenste omgangsvormen en integriteitszaken. Mijn specialisatie ligt in de sectoren onderwijs, zorg en sport, maar ik ben ook werkzaam in andere sectoren.

“Ik werk vanuit de gedachte dat een veilige en integere omgeving om te werken, leren en ontspannen een recht is. Wanneer dit misgaat, dan ondersteun ik een melder (of de beklaagde) in het proces om dit op te lossen. Daarnaast adviseer ik ook de organisatie over hoe het in de toekomst beter kan. Respectvol maar duidelijk”.

Analytisch denken is een eigenschap die me bij iedere casus weer van pas komt. Het vermogen om met alle partijen op een passende toon te communiceren bewijst ook steeds weer een belangrijk aspect van het werk te zijn. Zonder humor red je het in geen enkel werk, de vertrouwenspersoon is daarin gelukkig geen uitzondering.
Ik probeer altijd het probleem achter de klacht te ontdekken. Wanneer dat lukt, is de kans op een oplossing het grootst. Ook de focus op wat er wel goed gaat vind ik belangrijk. Mijn insteek is de-escaleren en oplossen wanneer dit mogelijk is. Op een empathische en vriendelijke manier. Wanneer de situatie daarom vraagt zal ik echter niet aarzelen om stevig op te treden.
Met problematiek als de impact van naaktfoto’s/sexting, eergerelateerd geweld, loverboys, pesten en begeleiding van de aangeklaagde heb ik ruime ervaring.
Ook werknemers die zich geïntimideerd voelen door hun leidinggevende, vaak als gevolg van veranderende werkprocessen en daaruit voortvloeiende werkdruk, zijn een doelgroep die ik vaak begeleid.
Naast mijn werk als extern vertrouwenspersoon en adviseur maak ik deel uit van de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs (GCBO).

In mijn vrije tijd begeleid ik als COSA-vrijwilliger een zedendader in zijn resocialisatie traject. Dit is een langdurig en intensief traject waarin een aantal vrijwilligers en professionals nauw samenwerken. “Geen nieuwe slachtoffers” is het doel, ofwel het voorkomen van recidive.
Zie voor meer informatie COSA.

Registraties:
Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, registratienummer: 101018
• Geregistreerd als vertrouwenscontactpersoon bij NOC*NSF