Over mij

Petra Vervoort (1966)

Ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen hebben al mijn interesse zo lang als ik mij kan herinneren.
Hoe komt het dat iemand met macht zichzelf nogal eens rechten toekent? Waarom doen slimme mensen soms hele domme dingen? Waarom zijn juist kleine dingen vaak aanleiding tot grote conflicten? Hoe kan het dat soms iets ernstigs jaren lang kan voortduren en niemand iets merkt?

Ondanks deze interesse en honger naar de antwoorden, koos ik na de middelbare school toch voor een heel andere studie, namelijk documentaire informatie, waarna ik literatuuronderzoeker werd. Deze vorm van onderzoek is heel interessant, maar toch ontbrak er voor mij iets aan. Daarom maakte ik al snel een switch naar de wereld van sociale verzekeringen, waar ik jaren lang als leidinggevende en juridisch medewerker heb gewerkt. Hier kwam ik voor het eerst in aanraking met de juridische gevolgen van ongewenste omgangsvormen. Na een overstap naar het P&O werk kwam daar de beleidsmatige kant bij; eerst bij een tweetal gemeentes, daarna binnen het onderwijs. In het speciaal onderwijs in Amsterdam was ik, naast mijn werk als P&O adviseur, ook coördinator van de interne vertrouwenspersonen. In deze periode heb ik heel veel aan bij- en nascholing gedaan op het vlak van vertrouwenswerk en integriteit. Ook heb ik toen de universitaire modules Culturele Psychologie en Sociale Psychologie gevolgd.

In 2011 besloot ik om me in een eigen bedrijf De Vertrouwenspersoon volledig te richten op advies, beleid, begeleiding en training bij ongewenste omgangsvormen en integriteitszaken. Het werd een groot succes.

Helaas moest ik in 2014 stoppen met werken vanwege blijvend letsel dat ik opliep bij een auto-ongeluk. Dit leidde tot veel blijvende veranderingen in mijn leven, onder andere de verkoop van mijn bedrijf. Na een lange revalidatie heb ik in 2017 gelukkig de draad weer kunnen oppakken. Kleinschalig en op freelance basis, maar met net zoveel passie.

In mijn vrije tijd begeleid ik als COSA-vrijwilliger zedendaders in hun resocialisatie traject. Dit is een langdurig en intensief traject waarin een aantal vrijwilligers en professionals nauw samenwerken. “Geen nieuwe slachtoffers” is het doel, ofwel het voorkomen van recidive. Zie voor meer informatie COSA.

Registraties:
Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, registratienummer: 101018
• Geregistreerd als vertrouwenscontactpersoon bij NOC*NSF