Ligt het dan toch aan mij?

Ligt het dan toch aan mij?

Seksueel misbruik
Meer nog dan bij meisjes, bestaat er bij jongens een grote drempelvrees om melding te doen van misbruik op school of binnen de sport.
De redenen hiervoor zijn divers: loyaal met de misbruiker, schaamte, angst voor problemen of angst voor de gevolgen als het bekend wordt.
En misschien wel het ergst van al…..de angst om niet te worden geloofd.

Jongen of meisje, voor beiden geldt dat de angst voor de gevolgen niet moet worden onderschat. Wat voor een volwassene al buitengewoon ingewikkeld is, is voor een kind/tiener nog veel moeilijker te overzien: wat gebeurt er als ik “het” vertel.  

Een misbruikslachtoffer vertelde dat hij ruim 2 jaar lang niemand iets heeft verteld, zelfs niet op die momenten dat zijn ouders doorhadden dat er “iets” aan de hand was. Het niet kunnen overzien van de gevolgen maakte dat hij ervoor koos om z’n mond stijf dicht te houden en daarmee het misbruik door zijn coach te laten voortduren.

De verwarring over de eigen rol kan ook nog een rol spelen. “Blijkbaar ben ik een watje, anders laat ik dit toch niet gebeuren”. Of “ik werd er opgewonden van, dan kon ik het dus niet erg vinden”. Door deze verwarring voelen slachtoffers zich medeverantwoordelijk.

Uiteraard ten onrechte: bij misbruik is ook altijd sprake van een machtsongelijkheid; er is een verschil in machtspositie en die maakt hetgeen gebeurt per definitie verkeerd is. Dus ook als het slachtoffer het “gewoon” of misschien wel “aanleiding” heeft gegeven!! Een slappe smoes die betrapte misbruikers er nog wel eens bijslepen!! Onzin, fout is fout!!

Soms komt een vertrouwenspersoon met dit soort heftige zaken in aanraking. En uiteraard is een vertrouwenspersoon, hoe ervaren ook, niet bedoeld en ook niet geschikt om de rol van hulpverlener op zich te nemen.

Door het bieden van vertrouwen, steun, begrip en het uitstralen van rust. Maar zeker ook door de kennis van procedures kan een vertrouwenspersoon van betekenis zijn om het kind / de jongere (en diens ouders) te begeleiden naar de juiste hulpverleningsinstanties en politie.
En door het adviseren van het management/bestuur over de communicatie in- en extern.


Petra Vervoort
https://bureaustrikt.nl
21 maart 2013