Onderzoek

Klachten- en onderzoekscommissies

De Ontmoeting

Klachtencommissie
Soms lukt het niet om een klacht onderling op te lossen. Of is deze hier simpelweg te ernstig voor. Een werknemer of  kan er dan voor kiezen zich te wenden tot een klachtencommissie en om een  onafhankelijk en deskundig advies vragen. Een klachtencommissie wordt door de werkgever in het leven geroepen. Op freelance basis maak ik deel uit van dergelijke onafhankelijke klachtencommissies.

Sinds 2011 ben ik lid van Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs bij de Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs
Binnen deze commissie worden klachten behandeld van ouders, leerlingen en werknemers. Klachten kunnen betrekking hebben op ongewenste omgangsvormen, maar ook schoolorganisatorisch of pedagogisch van aard zijn.

Onderzoekscommissie
In die gevallen waarin er sprake is van (een vermoeden van) seksuele intimidatie besluit een organisatie vaak tot het laten uitvoeren van een onderzoek. De impact is namelijk enorm en zeker niet beperkt tot slachtoffer en dader. Behalve de behoefte aan verdieping rondom de vraag wat er precies is gebeurd, wil de organisatie graag worden geadviseerd over de te volgen route.

Wanneer het om een integriteitsschending gaat is de organisatie degene die het slachtoffer is. De schade die de organisatie oploopt kan van materiële aard zijn, maar ook het imago kan hierdoor in het geding komen. Ook hier geldt dat een organisatie meer informatie nodig heeft om tot een gewogen oordeel te kunnen komen over “hoe nu verder”. Wat zijn de feiten, hoe groot is de schade en wat is er nodig om op een goede manier hier weer uit te komen.

Beide vormen van onderzoek hebben met elkaar gemeen dat snelheid van essentieel belang is zonder dat dit ten koste gaat van kwaliteit. De urgentie is hoog en Bureau Strikt begrijpt dat.

Bureau Strikt is op freelance basis in te huren als lid van een dergelijke onafhankelijke en deskundige onderzoekscommissie.
Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen.