Hoe haal je een naaktfoto die op school rouleert uit de roulatie?

Hoe haal je een naaktfoto die op school rouleert uit de roulatie?


Prima dat een school leerlingen vraagt de foto te verwijderen (damage control) en zich hierbij realiseert dat het niet valt te controleren. De foto rouleert hoogstwaarschijnlijk al lang ook buiten school. Het antwoord is dus: dat lukt je nooit (helemaal).

Maar wat kun je wel doen?

  • De bron aanpakken, in dit geval het ex-vriendje waar de foto vandaan komt. Ouders op school uitnodigen en schorsen. Maar ook investeren in het leren waarom je dit niet kunt en mag doen. Bij een soortgelijk incident heb ik met een school afgesproken dat de jongen als straf een presentatie moest maken over WE CAN Young (www.wecanyoung.nl). Deze kan vervolgens binnen school worden gebruikt om jongeren te leren hoe ze respectvol met elkaar kunnen omgaan en zich bewust kunnen zijn van grenzen rond seks en relaties
  • Het incident aangrijpen om in gesprek gaan met leerlingen. Super grappig om zo’n foto te krijgen, maar is het dat ook als het om je zusje of vriendin gaat? En weten leerlingen wel dat het niet zo onschuldig is en zelfs strafbaar? OOK als je het doorstuurt!! De meeste jongeren (en volwassenen) hebben hier doorgaans geen idee van. Ze schrikken zich rot als ze horen dat dit valt onder de categorie kinderporno. Hier willen ze echt niet mee worden geassocieerd. Maar dat is wel wat er gebeurt wanneer er aangifte wordt gedaan….
  • Overleg als school met het slachtoffer en diens ouders wat er nodig is om weer op een (sociaal) veilige manier naar school te kunnen. Bijvoorbeeld een excuusbrief, een klassengesprek, een vast aanspreekpunt hierover op school. Of juist géén specifieke aandacht. Geef het slachtoffer de ruimte en kom tegemoet aan de individuele wensen
  • Tot slot kan school de ouders nog adviseren over verdere acties en de mogelijkheid van het doen van aangifte.

Samengevat: maak niet de fout hier luchtig mee om te gaan. Handel SNEL en kies een BREDE aanpak. Veroordeel het gedrag, maar kijk ook naar wat nodig is om de veiligheid voor het slachtoffer te herstellen en ga het gesprek aan met de leerlingen in het kader van bewustwording en preventie.

Petra Vervoort

Petra Vervoort
Bureau Strikt
en changemaker van WE CAN.