Vertrouwenspersoon

Een externe vertrouwenspersoon is er voor die situaties waarin een werknemer een klacht heeft over ongewenste omgangsvormen of een melding wil doen van het vermoeden van een misstand. Naast het bieden van een luisterend oor, informeert Bureau Strikt over de te ondernemen stappen en begeleidt de melder gedurende het hele traject.

Bureau Strikt heeft decennia lange ervaring als vertrouwenspersoon, zowel op het gebied van ongewenste omgangsvormen als integriteit.

 

U kunt Bureau Strikt inschakelen als:

De gedragscode zoals deze is opgesteld door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen is van toepassing op Bureau Strikt.

Bureau Strikt werkt samen met andere ervaren gecertificeerde vertrouwenspersonen, evenals met Van Oss & Partners

Bureau Strikt is werkzaam in de regio Noord-Holland-Noord.

Informatieblad vertrouwenspersoon

Informatievideo