Home

 

De wet schrijft voor dat werknemers en leerlingen beschermd moeten worden tegen pesten, discriminatie, racisme, agressie, geweld en (seksuele) intimidatie. Van werknemers en werkgevers verwachten we integer gedrag. Om dit te bereiken wordt er beleid ontwikkeld, een gedragscode ingevoerd en soms word er zelfs een eed afgelegd.

Veel belangrijker dan volgeschreven vellen instructies is dat werknemers, scholieren, leden zich gedragen zoals je van hen verwacht. Maar dan moeten ze wel weten wat die verwachtingen zijn. Hoe zorg je daarvoor? Hoe stimuleer je gewenst gedrag? Welke toon gebruik je hiervoor? En wat doe je wanneer het toch mis gaat?

Dit zijn slechts een paar vragen waarop Bureau Strikt samen met u de antwoorden kan vinden. En dit binnen de organisatie of school uitdragen. Op een constructieve en heldere manier.


De visie van Bureau Strikt in enkele bulletpoints:

 • Een veilige en integere omgeving om te werken, leren en ontspannen is een recht.
 • Wat is het (echte) probleem achter een klacht?
 • Herstel als het kan, doorpakken als het moet
 • Bewustwording creëren (bij omstanders en/of organisatie)
 • Hoe kan het in de toekomst beter
 • Respectvol
 • Transparant

Vertrouwenspersoon

U bent bij Bureau Strikt aan het juiste adres voor:

   • Externe vertrouwenspersoon voor werknemers bij een melding op het gebied van PSA (ongewenste omgangsvormen)
   • Externe vertrouwenspersoon bij het melden van het vermoeden van een misstand (integriteit)
   • Begeleiding van de aangeklaagde werknemer
   • Adviseren en ondersteunen van het management over de juiste procedure bij een klacht- of crisissituatie
   • Coördinator/vraagbaak voor de interne vertrouwenspersonen
   • Het opstellen en/of actualiseren van beleid op het gebied van Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA) en integriteit dat voldoet aan zowel de wettelijke vereisten als aan uw wensen
   • Begeleiding van intervisie-bijeenkomsten voor interne vertrouwenspersonen
   • Artikelen en blogs, toegespitst op een actueel thema binnen uw organisatie
   • Deel uitmaken van een onafhankelijke klachten- of onderzoekscommissie

Op verzoek werk ik samen met andere ervaren – gecertificeerde – vertrouwenspersonen.
Daarnaast werkt Bureau Strikt samen met Van Oss & Partners.

Bureau Strikt is werkzaam in de regio Noord-Holland-Noord.

Onderzoek

Klachten- en onderzoekscommissies

De Ontmoeting

Klachtencommissie
Soms lukt het niet om een klacht onderling op te lossen. Of is deze hier simpelweg te ernstig voor. Een werknemer of  kan er dan voor kiezen zich te wenden tot een klachtencommissie en om een  onafhankelijk en deskundig advies vragen. Een klachtencommissie wordt door de werkgever in het leven geroepen. Op freelance basis maak ik deel uit van dergelijke onafhankelijke klachtencommissies.

Sinds 2011 ben ik lid van Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs bij de Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs
Binnen deze commissie worden klachten behandeld van ouders, leerlingen en werknemers. Klachten kunnen betrekking hebben op ongewenste omgangsvormen, maar ook schoolorganisatorisch of pedagogisch van aard zijn.

Onderzoekscommissie
In die gevallen waarin er sprake is van (een vermoeden van) seksuele intimidatie besluit een organisatie vaak tot het laten uitvoeren van een onderzoek. De impact is namelijk enorm en zeker niet beperkt tot slachtoffer en dader. Behalve de behoefte aan verdieping rondom de vraag wat er precies is gebeurd, wil de organisatie graag worden geadviseerd over de te volgen route.

Wanneer het om een integriteitsschending gaat is de organisatie degene die het slachtoffer is. De schade die de organisatie oploopt kan van materiële aard zijn, maar ook het imago kan hierdoor in het geding komen. Ook hier geldt dat een organisatie meer informatie nodig heeft om tot een gewogen oordeel te kunnen komen over “hoe nu verder”. Wat zijn de feiten, hoe groot is de schade en wat is er nodig om op een goede manier hier weer uit te komen.

Beide vormen van onderzoek hebben met elkaar gemeen dat snelheid van essentieel belang is zonder dat dit ten koste gaat van kwaliteit. De urgentie is hoog en Bureau Strikt begrijpt dat.

Bureau Strikt is op freelance basis in te huren als lid van een dergelijke onafhankelijke en deskundige onderzoekscommissie.
Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen.

 

 

Over mij

Petra Vervoort (1966)

Ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen hebben al mijn interesse zo lang als ik mij kan herinneren.
Hoe komt het dat iemand met macht zichzelf nogal eens rechten toekent? Waarom doen slimme mensen soms hele domme dingen? Waarom zijn juist kleine dingen vaak aanleiding tot grote conflicten? Hoe kan het dat soms iets ernstigs jaren lang kan voortduren en niemand iets merkt?

Ondanks deze interesse en honger naar de antwoorden, koos ik na de middelbare school toch voor een heel andere studie, namelijk documentaire informatie, waarna ik literatuuronderzoeker werd. Deze vorm van onderzoek is heel interessant, maar toch ontbrak er voor mij iets aan. Daarom maakte ik al snel een switch naar de wereld van sociale verzekeringen, waar ik jaren lang als leidinggevende en juridisch medewerker heb gewerkt. Hier kwam ik voor het eerst in aanraking met de juridische gevolgen van ongewenste omgangsvormen. Na een overstap naar het P&O werk kwam daar de beleidsmatige kant bij; eerst bij een tweetal gemeentes, daarna binnen het onderwijs. In het speciaal onderwijs in Amsterdam was ik, naast mijn werk als P&O adviseur, ook coördinator van de interne vertrouwenspersonen. In deze periode heb ik heel veel aan bij- en nascholing gedaan op het vlak van vertrouwenswerk en integriteit. Ook heb ik toen de universitaire modules Culturele Psychologie en Sociale Psychologie gevolgd.

In 2011 besloot ik om me in een eigen bedrijf De Vertrouwenspersoon volledig te richten op advies, beleid, begeleiding en training bij ongewenste omgangsvormen en integriteitszaken. Het werd een groot succes.

Helaas moest ik in 2014 stoppen met werken vanwege blijvend letsel dat ik opliep bij een auto-ongeluk. Dit leidde tot veel blijvende veranderingen in mijn leven, onder andere de verkoop van mijn bedrijf. Na een lange revalidatie heb ik in 2017 gelukkig de draad weer kunnen oppakken. Kleinschalig en op freelance basis, maar met net zoveel passie.

In mijn vrije tijd begeleid ik als COSA-vrijwilliger zedendaders in hun resocialisatie traject. Dit is een langdurig en intensief traject waarin een aantal vrijwilligers en professionals nauw samenwerken. “Geen nieuwe slachtoffers” is het doel, ofwel het voorkomen van recidive. Zie voor meer informatie COSA.

Registraties:
Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, registratienummer: 101018
• Geregistreerd als vertrouwenscontactpersoon bij NOC*NSF

 

Contact

Algemene Informatie

Bezoekadres:
Pand Raak
Laan 21
1741 EA Schagen

Telefoon: 06 33166499
E-mail: info@bureaustrikt.nl

Goed om te weten:
Vrijblijvende intake van 30 minuten
Snel en flexibel
Korte en doelgerichte trajecten

 


  *De met * gemarkeerde velden zijn verplicht