Home

Zoekt u jarenlange expertise op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit?
Geeft u de voorkeur aan kleinschaligheid en persoonlijk contact in plaats van met steeds andere mensen te maken te hebben? Ja? Dan bent u bij Bureau Strikt aan het juiste adres.
Bureau Strikt adviseert en begeleidt organisaties op het gebied van Psychosociale Veiligheid en Integriteit. Als externe vertrouwenspersoon en/of als (beleids)adviseur en trainer van de organisatie. Kleinschalig, persoonlijk en professioneel.

De wet schrijft voor dat werknemers en leerlingen beschermd moeten worden tegen pesten, discriminatie, racisme, agressie, geweld en (seksuele) intimidatie. Een veilige werk- en schoolomgeving zorgt ervoor dat mensen zich prettig voelen. Dat vermindert het ziekteverzuim en bevordert de prestaties. Een situatie waarbij iedereen baat heeft. Redenen genoeg om te zorgen dat de psychosociale veiligheid goed op orde is. Helaas is de praktijk weerbarstiger en gaat het nog wel eens mis. Bureau Strikt helpt met het opstellen van beleid dat voldoet aan de wettelijke eisen. Opstellen van beleid is één ding, zorgen dat het beleid ook gaat leven binnen de organisatie is een veel grotere uitdaging. Bureau Strikt draagt hier door middel van advies, begeleiding en training ook daadwerkelijk aan bij. Zowel op organisatieniveau als in individuele gevallen.

Integriteit staat de laatste jaren volop in de belangstelling. “Het goede doen, ook wanneer niemand kijkt” lijkt heel vanzelfsprekend, maar zeker in het publieke domein is er regelmatig sprake van integriteitsschendingen waarbij de naam en reputatie van de organisatie wordt geschaad. Denk aan het lekken van informatie, het misbruiken van de eigen positie voor persoonlijk gewin of het bevoordelen van anderen. Goed beleid is niet genoeg. Bewustwording om integriteitsschendingen te voorkomen is heel belangrijk. Net als het correct behandelen van een melder van een vermoeden van een misstand. Bureau Strikt is een goede partner bij de uitvoering van al deze aspecten.

Als externe vertrouwenspersoon richt Bureau Strikt zich zowel op de kant van de ongewenste omgangsvormen als de integriteit. Ook is het mogelijk om beide taken in combinatie uit te voeren.

Naast de reguliere werkzaamheden als extern vertrouwenspersoon, adviseur, beleidsmaker en trainer, richt Bureau Strikt zich ook specifiek op het begeleiden van de aangeklaagde, een onderdeel van het werk waarvan het belang nog vaak wordt onderschat.
(meer…)

Bureau Strikt

U bent bij Bureau Strikt aan het juiste adres voor:

   • Het opstellen en/of actualiseren van beleid op het gebied van Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA) en integriteit dat voldoet aan zowel de wettelijke vereisten als aan uw wensen
   • Externe vertrouwenspersoon voor werknemers bij een melding op het gebied van PSA (ongewenste omgangsvormen)
   • Begeleiding van de aangeklaagde werknemer
   • Externe vertrouwenspersoon bij het melden van het vermoeden van een misstand (integriteit)
   • Adviseren en ondersteunen van het management over een juridisch en communicatief juiste procedure bij een klacht- of crisissituatie
   • Coördinator/vraagbaak voor de interne vertrouwenspersonen
   • Begeleiding van intervisie-bijeenkomsten voor interne vertrouwenspersonen
   • Thema workshops, zoals het bespreken van jurisprudentie, bewustwording rond pesten, integriteit, social media
   • Stoomcursus voor interne vertrouwenspersonen binnen het onderwijs
   • Artikelen en blogs, toegespitst op een actueel thema binnen uw organisatie

Op verzoek werk ik samen met andere ervaren – gecertificeerde – vertrouwenspersonen. Bijvoorbeeld omdat een opdrachtgever wil dat werknemers kunnen kiezen naar wie ze toe gaan met hun klacht. Of vanwege de garantie dat er ook tijdens vakantieperiodes een vertrouwenspersoon beschikbaar is. Ik heb de beschikking over een netwerk van vertrouwenspersonen die ieder op hun eigen terrein een autoriteit zijn. Inhuur gebeurt via Bureau Strikt, zodat een werkgever geen extra administratieve rompslomp heeft. Daarnaast werkt Bureau Strikt samen met Van Oss & Partners.

Ik ben werkzaam in de regio Noord-Holland-Noord.
Andere regio’s zijn in overleg bespreekbaar.

Bureau Strikt is een nieuwe naam binnen het vertrouwenswerk, maar kan bogen op een lange en brede ervaring die haar start kende in de jaren 90. Na het runnen van een succesvol bedrijf op het gebied van Psychosociale arbeidsbelasting en integriteit, moest ik in 2014 helaas stoppen met werken vanwege blijvend letsel dat ik opliep bij een auto-ongeluk. Dit leidde tot veel blijvende veranderingen in mijn leven, onder andere de verkoop van mijn landelijk opererend bedrijf. Na een lange revalidatie heb ik in 2017 gelukkig de draad weer kunnen oppakken. Kleinschalig, maar met net zoveel passie.

Over mij

Het streven naar een veilige omgeving om te werken, studeren, sporten en je vrije tijd door te brengen, daar is het me allemaal om te doen. Op papier geregeld, maar in de praktijk helaas toch niet altijd het geval. Deze onveiligheid herstellen, dat is mijn streven. Is dat niet mogelijk, dan maak ik me sterk voor een aanpak via de officiële weg; het indienen van een klacht of het doen van aangifte.

Ik probeer altijd het probleem achter de klacht te ontdekken. Dat lijkt een open deur, toch blijkt er regelmatig iets anders achter een klacht te schuilen dan hetgeen in eerste instantie wordt benoemd. Herformuleren tot de kern van de zaak vergroot de kans dat je tot een oplossing kunt komen.

Ongewenste omgangsvormen en integriteit hebben al mijn interesse zo lang als ik mij kan herinneren.
Hoe komt het dat iemand met macht zichzelf rechten toekent, iets wat iemand die lager op de sociale ladder staat niet ongestraft voor elkaar krijgt?
Waarom doen slimme mensen soms hele domme dingen?
Grote conflicten kennen vaak een kleine aanleiding, waarom lukt het niet om dit klein te houden?
Dit soort vragen hielden me al op jonge leeftijd bezig en dat is nog steeds het geval.

Toch koos ik voor een heel andere studie, namelijk documentaire informatie. Literatuuronderzoek vind ik erg leuk, maar het blijft secundaire informatie. Ik maakte daarom al snel een switch naar de wereld van sociale verzekeringen, waar ik jaren lang als leidinggevende en juridisch medewerker heb gewerkt. Hier kwam ik voor het eerst in aanraking met de juridische gevolgen van ongewenste omgangsvormen. Na een overstap naar het P&O werk kwam daar de beleidsmatige kant bij; eerst bij een tweetal gemeentes, daarna binnen het onderwijs. In het speciaal onderwijs in Amsterdam was ik, naast mijn werk als P&O adviseur, ook coördinator van de interne vertrouwenspersonen. In deze periode heb ik heel veel aan bij- en nascholing gedaan. Op het gebied van vertrouwenswerk, integriteit, eergerelateerd geweld en mensenhandel. Daarnaast heb ik de universitaire modules Culturele Psychologie en Sociale Psychologie gevolgd.

In 2011 besloot ik om mijn eigen bedrijf te starten, volledig gericht op advies, beleid, begeleiding en training bij ongewenste omgangsvormen en integriteitszaken. Mijn specialisatie ligt in de sectoren onderwijs, zorg en sport, maar ik ben ook werkzaam in andere sectoren.

“Ik werk vanuit de gedachte dat een veilige en integere omgeving om te werken, leren en ontspannen een recht is. Wanneer dit misgaat, dan ondersteun ik een melder (of de beklaagde) in het proces om dit op te lossen. Daarnaast adviseer ik ook de organisatie over hoe het in de toekomst beter kan. Respectvol maar duidelijk”.

(meer…)

Trainingen

Ééndaagse training De vertrouwenspersoon en de dialoog onder spanning

Ben je een ervaren vertrouwenspersoon, maar heb je soms een gesprekspartner die zo geëmotioneerd is dat je alle zeilen bij moet zetten om er niet in meegesleept te worden?
Komt een casus wel heel dicht bij eigen ervaringen uit het verleden en gaan deze (onbewust) een rol spelen in je handelen?
Of ben je juist nieuw in het vak en kun je wel wat handvatten gebruiken? Leren wat het verschil is tussen een gesprek voeren en een dialoog aangaan.

Zo ja, dan is deze ééndaagse training een aanrader voor jou.

Deze training is tot stand gekomen doordat Heidi Nieboer en Petra Vervoort van Bureau Strikt hun kennis en expertise als politieonderhandelaar en externe vertrouwenspersoon hebben gebundeld. Het resultaat is een training die je raakt.

Lees hier de factsheet voor meer informatie.

De training is geaccrediteerd door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, accreditatienummer VP-0043.

Blog

Media

In de loop der jaren heb ik als deskundige een bijdrage mogen leveren aan de totstandkoming van de volgende boeken, handleiding en artikelen. Daarnaast heb ik meerdere blogs geschreven, sommige in opdracht, anderen uit persoonlijke interesse. De blogs vindt u hier: Blogs

Artikelen

Handreiking


Aanpak Loverboy-problematiek –
Ministerie van Veiligheid en Justitie

handreiking-aanpak-loverboyproblematiek

Boeken

Contact

Wanneer u op zoek bent naar een externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen, integriteit of een vertrouwenspersoon in de gecombineerde rol, neem dan gerust contact op.
Ook wanneer u behoefte heeft aan advies, beleid of training over omgangsvormen of integriteit bent u bij Bureau Strikt aan het juiste adres.
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor uw organisatie.

Met enige regelmaat wordt Bureau Strikt benaderd door privépersonen die het slachtoffer zijn van ongewenste omgangsvormen of kennis hebben van een integriteitsschending bij hun werkgever.
Wanneer Bureau Strikt niet werkzaam is voor uw organisatie, dan kan ik alleen een algemeen en kort advies geven. Uiteraard denk ik graag even mee waar u het beste met uw vraag of klacht terecht kunt.

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]
*De met * gemarkeerde velden zijn verplicht

Algemene Informatie